A.P.L.M.P.B.2011                                                                                                                                                         NR. MPC 1025/12.11.2011

C.I.F  29049878

În perioada 12.09.2011-11.11.2011, A.P.L.M.P.B. 2011 şi-a desfăşurat activitatea organizând 2(două) Adunări Generale în data de 27.09.2011 şi 18.10.2011, fiind reprezentaţi de preşedintele A.P.L.M.P.B.2011, la consiliie profesorale, consiliile de administraţie, şedinţele comune cu conducerea liceului şi alte activităţi diverse.

În adunările generale s-au luat un număr de 3 decizii în data de 27.09.2011, prezenţa 59 pers. din 46 de clase şi un număr de 6 decizii în data de 18.10.2011, prezenţa 25 pers.  din 21 clase,  decizii cu rol de execuţie.

Totodată s-a conceput un material care să vină în sprijinul comunicării dintre cadrele didactice ale liceului şi părinţii,  mapă pentru şedinţa pe clasă, având  scop  de parteneriat pentru obţinerea acordurilor părinţilor  în vederea angajării unei firme pentru serviciul suplimentar necesar de protecţie şi pază precum şi introducerea uniformei distincte liceului „Marin Preda” , conform legii ( art. 60, alin 1 şi 2 din ROFUIP)şi respectarea Regulamentului de Ordine Interioară cu amendamente ce se regăsesc în fiecare mapă, aduse de A.P.L.M.P.B. 2011, în consiliul de administraţie.  Aceste mape reprezintă un document emis de către   A.P.L.M.P.B. 2011 şi va fi întocmită o bază de date pe baza acestora.

Aceste mape au fost predate la consiliul profesoral din data de 09.09.2011, unde s-a precizat pe scurt despre conţinutul materialului şi rolul acestuia cu tabel nominal şi  semnătură de primire a cadrelor didactice. Menţionez că ultimile 3 mape au fost predate pe data de 10.11.2011. În urma analizării mapelor s-au constatat următoarele aspecte:

–         au fost aduse mape necompletate sau semicompletate de la clasele II C; VII A; VIII A; VIII B şi IX A sau diriginţii claselor VI A, IX C au preferat să ne transmită datele de contact ale părinţilor pe e-mail fără să ne aducă semnăturile cerute conform procesului verbal ataşat mapei.

–         datele cerute nu au fost corect înscrise în anexe dovedind clar că şedinţa nu a fost condusă respectând punctele prevăzute în procesul verbal inclus în mapă;

–         acordul părinţilor nu a fost explicit şi în unele cazuri s-a semnat cu **X** ; **V** şi alte însemne care nu reprezintă o opţiune de luat în calcul;

–         în alte cazuri tabelele au fost completate de aceeaşi persoană şi acordul a fost dat în bloc fără semnătură în dreptul numelui fiecăruia;

–         unii preşedinţi nou numiţi la clase nu au lăsat datele  de contact  şi nu au semnat procesul verbal de şedinţă dovedind clar ineficienţa comunicării în relaţia diriginte/asociaţie;

–         unii dintre diriginţi/învăţători nu au explicat clar valoarea acordurilor date şi s-au axat pe probleme logistice ale clasei, aspect care se tratează necontenit încă de pe vremea perioadei comuniste, astfel că diriginţii/învăţătorii  au devenit un fel de iniţiatori în management logistic şi  în mare parte a şedinţelor se tratează problema lipsurilor de natură logistică sau a eventualelor excursii cu plată, fapt ce a dus la o lehamite a unor părinţi care au văzut în aceste acorduri mai mult un nou impozit, privind serviciul de protecţie şi pază precum şi introducerea uniformei distincte liceului „Marin Preda” şi respectarea Regulamentului de Ordine Interioară, totodată unii diriginţi/învăţători au influienţat în mod negativ părinţii în privinţa modalităţii de plată şi de strângere a fondurilor necesare pentru asigurarea serviciului necesar suplimentar de protecţie şi pază a şcolii fapt ce a dus la creearea unei incertitudini nejustificate în privinţa administrării fondurilor de către asociaţie aducându-se acuzaţii nefondate şi păreri absurde la adresa membrilor A.P.L.M.P.B. 2011;

–         mapele au fost aduse cu o întârziere care ne-a făcut să amânăm luarea celor mai importante decizii în legătură cu contractarea firmei pentru serviciul de protecţie şi pază precum şi alegera unei uniforme distincte liceului „Marin Preda” pentru toate clasele şi toţi elevii acestui liceu , binenţeles model ales de copii, calitate şi preţ ales de părinţi împreună cu profesorii.

–         foarte mulţi dintre părinţi şi unii diriginţi/învăţători nu au înţeles că votul pentru angajarea unei firme pentru serviciul de protecţie şi pază precum şi introducerea uniformei distincte liceului „Marin Preda” este unul democratic, nu unul totalitarist, cu influienţe politice sau autocrat (deoarece trăim în democraţie unde alegerea ne aparţine);

–         rezultatele finale ale numărării voturilor susţin cele menţionate mai sus, astfel:

VOTURILE EXPRIMATE ÎN FAVOAREA SUPLIMENTĂRII PAZEI CONTRA COST ŞI INTRODUCEREA UNIFORMEI DISTINCTE LICEULUI „MARIN PREDA”  SUNT 801 DIN 1500;

VOTURILE EXPRIMATE ÎMPOTRIVA 70;

VOTURILE NEEXPRIMATE –neparticipare la şedinţă- 629.

CONCLUZII:

NUMĂRUL DE VOTURI EXPRIMATE PERMITE SEMNAREA CONTRACTULUI CU FIRMA  ALEASĂ DE CĂTRE PĂRINŢI PENTRU SUPLIMENTAREA SERVICIULUI DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PRECUM ŞI INTRODUCEREA UNIFORMEI DISTINCTE LICEULUI „MARIN PREDA” (53,4%).

– uitându-ne mai sus observăm un mare număr de voturi neexprimate ce ne arată de fapt că foate mulţi părinţi nici măcar nu ştiu sau nu vor să ştie ce se-ntâmplă în şcoală ceea ce ne atrage atenţia către riscurile la care ne expunem, mai ales dacă ţinem cont de experienţa de anul trecut, când banii necesari pentru achitarea facturilor, s-au strâns cu foarte mare greutate şi eforturi din partea casierei d-na PIRVU şi a d-nei director care au mers din clasa în clasă în fiecare săptămână, spunând de acum celebrul refren „ copii…vă rugăm  transmiteţi părinţilor că este necesar să aduceţi banii pentru achitarea facturii  serviciului BGS cât mai urgent”

– foarte mulţi dintre părinţi, unii diriginţi/învăţători şi chiar cadre cu funcţii/şi fără funcţii  de conducere din liceul „Marin Preda” au un resentiment în legătură cu aceste decizii uitând că pe vremea comuniştilor uniforma se plătea şi era la fel pentru toţi şi se dădea obligatoriu fondul clasei mascat sub diferite forme .

**Unde eraţi atunci stimaţi părinţi şi unii diriginţi/învăţători,  aceste vremuri sigur le-aţi prins, de ce n-aţi avut curajul atunci să manifestaţi afrontul, să vă arătaţi indignarea**

**Atunci nu era pază, dar dacă te lua miliţia pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice( ceea ce se-ntâmplă destul de des în liceul „Marin Preda”) sigur aveai parte de o corecţie pe care o ţineai minte toată viaţa iar părinţii mulţumeau „UMILI „ cadrelor din miliţie pentru felul în care au readus odrasla la REALITATE !!!!!!!!**

totodată observăm că nu toţi părinţi, unii diriginţi/învăţători şi chiar cadre cu funcţii/şi fără funcţii  de conducere din liceul „Marin Preda” sunt pregătiţi să facă faţă noilor provocări în ceea ce înseamnă învăţâmântul, oricare va fi forma lui de aici încolo, NOI parcă rămânem ancoraţi în trecut chiar şi cei mai tineri părinţi şi  diriginţi/învăţători.

NE E FRICĂ SĂ LUĂM DECIZII, SĂ NE ASUMĂM RESPONSABILITATEA A CEEA CE VREM SĂ FACEM, SĂ RESPECTĂM VALORILE, SĂ NE ASCULTĂM PĂRERILE;

SUNTEM RĂI, NE CREDEM DEŞTEPŢI ŞI NU SUPORTĂM CA ALŢII SĂ SE AFIRME, SABOTĂM IDEILE BUNE, NE OPUNEM PENTRU CĂ NE CREDEM DE NEÎNLOCUIT, NU VREM SĂ PROGRESĂM, NE AGĂŢĂM DE AMĂNUNTE DE-A DREPTUL IMBECILE.

TREBUIE SĂ AŞTEPTĂM SĂ SE ÎNTÂMPLE CEVA RĂU…( OMOR, CONSUM DE DROGURI CU ÎNALT RISC, CONSUM DE ALCOOL, VIOL, BĂTĂI ÎNTRE ELEVI CARE SE LASĂ CU INFIRMITĂŢI PE VIAŢĂ SAU CARE NECESITĂ CHIRURGIE PLASTICĂ/ REPARATORIE) CA SĂ ANGAJĂM O FIRMĂ PENTRU PROTECŢIA ŞI PAZA ELEVILOR (COPIILOR NOŞTRI) DIN LICEU ŞI CHIAR A CADRELOR DIDACTICE.

DUPĂ CE SE VA ÎNTÎMPLA CEVA………O NENOROCIRE …. O SĂ CĂUTĂM VINOVAŢII, DAR DEGEABA, EI SUNT ORI SUSŢINUŢI POLITIC, ORI SE ACOPERĂ DE HÂRTII SAU O SĂ NE GĂSIM PE TOŢI VINOVAŢI CĂ NU SUNTEM ÎN STARE SĂ LĂSĂM NEÎNŢELEGERILE, SĂ NU NE MAI CREDEM DEŞTEPŢI ŞI DE NEÎNLOCUIT.

ORICUM INDIFERENT CĂ EŞTI PĂRINTE, DIRIGINTE/ÎNVĂŢĂTOR ŞI CHIAR CADRU CU FUNCŢIE/ŞI FĂRĂ FUNCŢIE DE CONDUCERE DIN LICEUL „MARIN PREDA” DUPĂ CE S-ANTÂMPLAT…. O NENOROCIRE… EŞTI INUTIL, NU AI VALOARE, PĂREREA DE RĂU VA FI FALSĂ  CA ŞI LACRIMILE, VEI DA BINENŢELES VINA PE SISTEMUL POLITIC SAU PE ASOCIAŢIE UITÂND CĂ TE-AI OPUS ATUNCI CÂND AM VRUT SĂ PREVENIM ASTFEL DE EVENIMENTE DE NEDORIT, ORIUNDE ŞI DE CĂTRE ORICINE, PENTRU SUPLIMENTAREA SERVICIULUI DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ, PRECUM ŞI INTRODUCEREA UNIFORMEI DISTINCTE LICEULUI „MARIN PREDA” ŞI BINENŢELES UITÂND CĂ AI ASCULTAT PE LA COLŢURILE ŞCOLII PĂREREA UNUI DIRIGINTE/ÎNVĂŢĂTOR ŞI CHIAR CADRU CU FUNCŢIE/ŞI FĂRĂ FUNCŢIE DE CONDUCERE  DIN LICEUL ” MARIN PREDA” ŞI NU AI FOST FERM PENTRU BINELE COPIILOR.

NU UITAŢI PREŞEDINŢII DE CLASĂ DIRIGINŢI/ÎNVĂŢĂTORI ŞI CHIAR CADRE CU FUNCŢII/ŞI FĂRĂ FUNCŢII  DE CONDUCERE DIN LICEUL „MARIN PREDA” NU SUNTEŢI DE NEÎNLOCUIT ŞI

NU UITAŢI !!!!!!!!! CONTEAZĂ CE RĂMÂNE BUN ÎN URMA DUMNEAVOASTRĂ ,CĂ DE RĂUTATE SUNTEM SĂTUI.

 

Reclame